Share

Servicii

Servicii

Servicii oferite

 

Serviciile oferite reprezintă un real suport pentru sprijinirea unei game largi de decizii.

Cunoscând foarte bine specificul activității de evaluare a garanțiilor bancare și dispunând de o bază de date solidă în domeniul imobiliarelor, SC EVEXPERT SRL vă poate oferi profesionalism, siguranța deosebită în ceea ce înseamna corectitudinea valorilor estimate și termene scurte de predare a rapoartelor de evaluare.

 

Societatea EVEXPERT SRL Oradea, are ca principale obiecte de activitate:

evaluare proprietăți imobiliare, intreprinderi, evaluare bunuri mobile

 Servicii de evaluări la standarde profesionale pentru:

♦     apartamente în blocuri de locuințe

♦     case, vile

♦     spații comerciale

♦     spații administrative

♦     spații de producție

♦     spații de depozitare, hale

♦     construcții industriale

♦     construcții cu destinație turistică

♦     construcții cu utilizări speciale

♦     terenuri libere sau construite

♦     investiții realizate asupra unei proprietăți

♦     proprietății specializate generatoare de afaceri

♦     alte proprietăți imobiliare

♦     stocuri

♦     instalații, mașini, utilaje și echipamente

♦     autovehicule/autoturisme/autoutilitare

♦     alte bunuri mobile.

 

La ce vă este util un raport de evaluare imobiliară:

 •  estimarea valorii proprietății imobiliare în vederea garantării unui credit bancar;
 •  estimarea valorii proprietății imobiliare în vederea vânzării sau cumpărării;
 •  estimarea valorii proprietății imobiliare în vederea stabilirii cotei de impozitare;
 •  estimarea valorii proprietății imobiliare în vederea vânzării forțate;
 •  înregistrarea în contabilitate a valorii proprietății imobiliare și raportării financiare;
 •  stabilirea valorii proprietăților în vederea întocmirii dosarelor de emigrare;
 •  stabilirea compensațiilor în cazul proceselor de expropriere  etc.

 

Pașii unei evaluări imobiliare sunt următorii:

    

 1. Documentarea asupra proprietății imobiliare de către evaluatorul imobiliar: – identificarea proprietății imobiliare; – identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluării; – stabilirea scopului evaluării imobiliare și tipul de valoare ce trebuie determinată; – vizitarea fizică a proprietății de evaluat, efectuarea de fotografii atât la interior cât și la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietății (extras carte funciară; titlul de proprietate; – actul de vânzare-cumpărare, donație, succesiune, plan cadastral; autorizație de construire; schițe (releveu) etc.
 2. Centralizarea și analiza datelor și informațiilor: colectarea, analiza datelor și informațiilor relevante; aceste date și informații trebuie să conțină elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (analiza celei mai bune utilizări, abordarea prin cost, abordarea prin comparația vânzărilor, abordarea prin capitalizarea venitului etc.);
  – se stabilește conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, condițiile limitative și sursele de informare.
 1. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliară: Procesul de evaluare a proprietății imobiliare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris în care sunt cuprinse instrucțiunile pentru procesul de evaluare, baza de evaluare – tipul de valoare, scopul evaluării și rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Tipul, dimensiunea și conținutul unui raport de evaluare variază în funcție de tipul proprietății, cerințe legale de natura și complexitatea procesului de evaluare.

 

Cele mai importante elemente pe care  EVEXPERT  LE IA ÎN CONSIDERARE LA EVALUAREA BUNURILOR SUNT:

 Utilitatea. Element definitoriu al valorii, percepția (uneori chiar foarte subiectiva) asupra utilității unui bun reprezinta una din principalele motivații ale cumpărătorului de a intra în posesia bunului respectiv (imobil sau mobil).

 Raritatea. Cantitatea disponibilă dintr-un anumit bun, la un anumit moment pe o anumită piață determină raritatea relativă a acesteia. În cazul unei puternice percepții a utilității unui bun, raritatea acesteia are o influență decisivă asupra valorii.

Tarife

 

 • Pentru stabilirea unui preț informativ vă rugăm să ne furnizați date complete despre obiectul evaluării prin fax sau e-mail.
 • Prețul exact al lucrării va fi stabilit după realizarea inspecției de către un expert evaluator din cadrul Societății EVEXPERT.