Share

Standarde de evaluare

Standarde de evaluare

STANDARDE  DE  EVALUARE

 

Conferința Națională a adoptat,  Standardele de evaluare a bunurilor obligatorii pentru activitatea de evaluare – în vigoare la data de 1 septembrie 2022, formate din:

  • Standardele de Evaluare SEV, compuse din: 

SEV 100 – Cadrul general (IVS Cadrul general)

SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării (IVS 101)
SEV 102 – Documentare și conformare (IVS 102)
SEV 103 – Raportare (IVS 103)
SEV 104 – Tipuri ale valorii (IVS 104)
SEV 105 – Abordări și metode de evaluare
SEV 200 – Întreprinderi și participații la întreprinderi (IVS 200)
SEV 210 – Active necorporale (IVS 210)
SEV 220 – Datorii nefinanciare (IVS 220)
SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 400)
SEV 233 – Proprietatea în curs de construire (IVS 410)
SEV 250 – Instrumente financiare (IVS 500)
SEV 300 – Mașini, echipamente și instalații (IVS 300)
SEV 310 – Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare pentru garantarea împrumutului
SEV 340 – Evaluarea bunurilor imobile și eficiența energetică (EVIP)
SEV 400 – Verificarea evaluării
SEV 430 – Evaluări pentru raportarea financiară
SEV 450 – Estimarea valorii de asigurare și a daunelor (EVGN)

  • Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:

GEV 232 – Evaluarea proprietății imobiliare generatoare de afaceri
GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a clădirilor
GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea împrumutului
GEV 600 – Evaluarea întreprinderii
GEV 620 – Evaluarea bunurilor mobile de natura mașinilor, echipamentelor, instalațiilor și stocurilor
GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile

Glosar

Abrevieri

Cod de etică a profesiei de evaluator autorizat

NOTĂ: Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare. Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2022 sunt aprobate prin Hotărârea Conferinței Naționale