Share

Acte necesare evaluării

Acte necesare evaluării

ACTE NECESARE EVALUĂRII

 

Actele necesare pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau, de regulă expertului evaluator în momentul efectuării inspecției pe teren, a obiectivelor. Actele necesare (în copie) pentru evaluarea imobiliară în funcție de tipul obiectivelor de evaluat sunt:

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor:
    Act de proprietate/dobândire
    Copie carte de identitate client/Copie Certificat de Înmatriculare Firmă
•    Releveu apartament
    Extras de carte funciară pentru informare
    Fișa bunului imobil (din documentația cadastrală)

Acte necesare pentru evaluarea proprietăților (construcție + teren):
    Act de proprietate/dobândire
    Copie carte de identitate client/Copie Certificat de Înmatriculare Firmă
    Plan de situație
    Releveu pe fiecare nivel al construcției
    Extras de carte funciară pentru informare
    Autorizație de construire/desființare (dacă este cazul)
    Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (dacă este cazul)
    Fisa bunului imobil (din documentația cadastrală)
    Memoriu tehnic arhitectură/rezistență

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de construcții:
    Act de proprietate/dobândire
•    Copie carte de identitate client/Copie Certificat de Înmatriculare Firmă
    Încheiere de intabulare
    Extras de carte funciară pentru informare
•    Plan de încadrare în zonă
•    Plan de situație
    Fișa bunului imobil
•    Certificat de urbanism (dacă există)

Pentru evaluarea altor tipuri de imobile, actele necesare vor fi stabilite cu expertul evaluator, în funcție de caz.