Share

Tipuri de evaluare

Tipuri de evaluare

TIPURI DE EVALUARE

 

EVALUARE PENTRU GARANTARE ÎMPRUMUT

Scop și utilizare:

Evaluările pentru garantare împrumutului sunt utilizate în decizia finanțatorilor de a acorda credit atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Acest tip de evaluare este necesar doar la acordare pentru persoanele fizice, în timp ce persoanele juridice actualizează anual valoarea garanțiilor în conformitate cu prevederile acordului Basel II.

Valoarea folosită:

Valoarea estimată pentru acest tip de evaluare este valoarea de piață, utilizată în scopul garantării, așa cum este ea definită de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR

Compania noastră este agreată de următoarele bănci:

  • OTP Bank

  • Credit Agricole Bank

  • First Bank

  • CEC Bank

  • Credit Europe Bank

  • Patria Bank

  • BRCI

EVALUARE PENTRU TRANZACŢIONARE ŞI INFORMARE

Scop și utilizare:

Evaluările efectuate cu scopul tranzacționării sunt utilizate de obicei în legătură cu o decizie de management în privința prețului pentru care se decide tranzacționarea unei proprietăți imobiliare. Tipul de valoare estimat este valoarea de piață, utilizarea fiind pentru scopul tranzacționării. Față de scopul garantării definiția valorii de piață nu este diferită, diferența în abordare fiind dată de scop.

Valoarea folosită:

Valoarea estimată pentru acest tip de evaluare este valoarea de piață, utilizată în scopul garantării, așa cum este ea definită de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR

EVALUARE PENTRU RAPORTARE FINANCIARĂ

Scop și utilizare:

Evaluarea pentru raportarea financiară are ca scop estimarea valorii juste a proprietăților imobiliare, defalcată pe elemente componente (terenuri și construcții) și este utilizată de operatorii economici care raportează situațiile anuale consolidate în concordanță cu normele IFRS (International Financial Reporting Standards) care au la bază Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS).

Valoarea folosită:

Valoarea estimată pentru acest tip de evaluare este Valoarea Justă, așa cum este ea definită de IFRS, fiind armonizată cu echivalentul valorii de piață dat de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR

EVALUARE PENTRU TAXE

Scop și utilizare:

Această evaluare are ca scop determinarea valorii impozabile a clădirilor. Din decembrie anul 2015 tipul de valoare estimat pentru scopul impozitării clădirilor a fost reglementat separat, valoarea impozabilă fiind clar delimitată de valorile utilizate în trecut pentru calcularea bazelor pentru cotele de impozitare aplicate de consiliile locale (valoare de piață sau valoare justă).

Valoarea folosită:

Valoarea pentru impozitare este reglementată de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR, prin GEV 500

EVALUARE PENTRU EȘALONARE TVA

Scop și utilizare:

Eșalonarea la plată reprezintă un aranjament de plată în rate a obligațiilor fiscale restante ale debitorilor aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești.  


Valoarea folosită:

Valoarea pentru eșalonare TVA, este valoarea de piață pentru bunurile mobile și valoarea notarială pentru proprietățile imobiliare, valoare care constituie garanție pentru Finanțele Publice

EVALUARE PENTRU STUDII DE PIAŢĂ

Scop și utilizare:

Studiile de piață sunt unul dintre cele mai utile instrumente din piața imobiliară. Ele pot fi adaptate pentru a furniza o imagine generală asupra pieței imobiliare în ansamblul ei sau pot fi duse până la o analiză de detaliu pentru un anumit tip de proprietate într-un amplasament specific.

Versatilitatea acestui instrument îi conferă un caracter universal, ce poate furniza informații consolidate pe baze statistice și evoluții de piață care să fie sintetizate în niveluri de chirii practicate în diversele sub-piețe imobiliare; indici de evoluție în serii de date temporale sau evoluția prețurilor de tranzacționare pentru diverse tipuri de proprietăți imobiliare.

Ținând cont de flexibilitatea ariei de aplicare, studiile de piață pot fi adaptate oricărei nevoi și pot avea orice formă dorită, stabilită în urma unor indicații clare.

EVALUARE PENTRU CEA MAI BUNĂ UTILIZARE (CMBU)

Scop și utilizare:

Studiul pentru cea mai bună utilizare reprezintă o etapă de prefezabilitate pentru determinarea celei mai bune utilizări ale unui teren liber sau construit. Acest tip de produs analizează scenarii alternative de utilizare, care să fie fizic posibile, legal permise, fezabile financiar și maxim productive, acestea fiind și cele 4 atribute de bază ale analizei CMBU.

Acest produs complex este utilizat de obicei în legătură cu o decizie de dezvoltare sau achiziție educată, ce analizează pe baza unor date și tendințe existente culese din piață, utilizări posibile care au ca scop maximizarea valorii proprietății.

Domeniile pentru care se fac analize:

Studiul CMBU poate fi utilizat în toată gama de dezvoltări imobiliare, solicitările fiind cu precădere în domeniul dezvoltărilor rezidențiale de densitate cum ar fi blocuri de locuințe, parcuri comerciale, clădiri de birouri sau hoteluri.