Share

Modificări ale Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2020, față de Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018

Modificări ale Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2020

Datorită naturii dinamice a profesiei de evaluator, a legislației românești,
precum și a celorlalte profesii cu impact asupra activității de evaluare,
standardele de evaluare necesită revizuire periodică.
Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2020, înglobează cea mai
nouă ediție a Standardelor Internaționale de Evaluare (IVS), ediția 2019,
și un standard TEGoVA aferent ediției 2016 a Standardelor Europene de
Evaluare (EVS), alături de ghidurile de evaluare (GEV) elaborate de
ANEVAR, corelate însă cu standardele amintite anterior.
În acest context, structura standardelor a fost păstrată și în această
ediție, cu unele modificări și completări, prezentate în cele ce urmează.

Listă de modificări:
1. Standarde generale
 această secțiune păstrează structura anterioară a standardelor
și introduce în plus un standard nou – SEV 105 Abordări și metode
de evaluare (IVS 105);
 în ceea ce privește conținutul lor, SEV 100 Cadrul general (IVS
Cadrul general), SEV 101 Termenii de referință ai evaluării (IVS
101), SEV 102 Implementare (IVS 102), SEV 103 Raportare (IVS
103), SEV 105 Abordări și metode de evaluare (IVS 105)
reprezintă standarde noi, preluate din ediția 2019 a Standardelor
Internaționale de Evaluare;
 SEV 104 Tipuri ale valorii (IVS 104) se regăsește în forma sa
revizuită față de cea aferentă ediției 2018 a Standardelor de
evaluare a bunurilor.

2. Standarde pentru active
Secțiunea Standarde pentru active păstrează aceeași structură, cu
următoarele mențiuni:

2.1 Bunuri imobile
 SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 400) și SEV
233 Proprietatea în curs de construire (IVS 410) sunt standarde
noi, preluate din ediția 2019 a Standardelor Internaționale de
Evaluare;
 SEV 232 Evaluarea proprietății generatoare de afaceri a devenit
ghid de evaluare (GEV 232), cu unele modificări ce vizează
corelarea cu noile standarde IVS;
 GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile a fost revizuit prin: corelarea
cu noile standarde IVS, introducerea paragrafelor noi 14, 25,
completarea para. 51 (fost 49), para. 55 (fost 53), para.95 (fost
93);
 GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor nu a suferit
modificări;
 SEV 310 Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare
pentru garantarea împrumutului a fost mutat în cadrul secțiunii
Standarde pentru utilizări specifice;
 SEV 320 Estimarea valorii de investiție pentru investitori
individuali (EVA 5), SEV 330 Evaluarea bunurilor imobile în
contextul Directivei privind administratorii de fonduri de investiții
alternative (EVA 7), SEV 340 Evaluarea bunurilor imobile şi
eficiența energetică (EVA 8) au fost eliminate.

2.2 Întreprinderi, fond de comerț, alte active necorporale și
datorii nefinanciare

 această secțiune a fost completată cu un standard nou, preluat
din ediția 2019 a Standardelor Internaționale de Evaluare – SEV
220 Datorii nefinanciare (IVS 220), motiv pentru care și
denumirea secțiunii a fost completată;
 SEV 200 Întreprinderi şi participații la întreprinderi (IVS 200),
respectiv SEV 210 Active necorporale (IVS 210) sunt standarde
noi, preluate din ediția 2019 a Standardelor Internaționale de
Evaluare;
 GEV 600 Evaluarea întreprinderii a fost revizuit pentru a fi
corelat cu noile standarde IVS, a fost eliminat para. 2, modificat
para. 14 (fost 15), eliminate para. 24-27, modificat para. 23 (fost
28), completate para. 25 (fost 30), 27 (fost 32), 29 (fost 34),
eliminat para. 42, actualizate para. 39 (fost 45) și 40 (fost 46),
completată denumirea „abordării prin cost” cu denumirea

„abordarea prin active”, actualizat para. 42 (fost 48), modificate
para. 50 (fost 56) și 58 (fost 64).
2.3 Bunuri mobile
 SEV 300 Mașini, echipamente şi instalații (IVS 300), preluat din
ediția 2019 a Standardelor Internaționale de Evaluare,
înlocuiește SEV 220;
 GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile de natura mașinilor,
echipamentelor, instalațiilor și stocurilor a fost revizuit pentru a fi
corelat cu noile standarde IVS, au fost introduse paragrafele noi
5, 17 h) (fost 15), completate para. 50 (fost 48), 52 (fost 50).
2.4 Acțiuni şi alte instrumente financiare
 SEV 250 Instrumente financiare (IVS 500) a fost preluat din
ediția 2019 a Standardelor Internaționale de Evaluare.

3. Standarde pentru utilizări specifice
 SEV 310 Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare
pentru garantarea împrumutului a fost preluat din secțiunea
Standarde pentru active – Bunuri imobile în cadrul acestei
secțiuni, cu modificări ce vizează corelarea cu noile standarde
IVS;
 SEV 400 Verificarea evaluării nu a suferit modificări;
 SEV 430 Evaluări pentru raportarea financiară reprezintă
varianta modificată a SEV 300 aferent ediției 2018 a
Standardelor de evaluare a bunurilor;
 SEV 450 Estimarea valorii de asigurare și a daunelor (EVGN 4)
este preluat din ediția 2016 a Standardelor Europene de
Evaluare;
 GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului a fost
revizuit prin completarea para. 25.

Leave A Comment

Your email is safe with us.