Share

Categorie: info

Evaluatorul a fost definit ca „o persoană fizică, un grup de persoane fizice sau o persoană juridică care posedă calificările, abilitatea și experiența necesare pentru efectuarea unei evaluări în mod obiectiv, nepărtinitor și competent”.

Read more